Kala Sunda

Hiji kailaharan pikeun sakumna warga/rahayat di satungkebing ieu langit, yen tiap-tiap bangsa mibanda hiji panangtuan waktu pikeun netepkeun waktu panyiri hiji wanci. Hal ieu umumna dikenal ku urang disebut KALENDER. Rupa-rupa ngaran taun dina KALENDER gumantung kana kabiasaan urang netepkeun pananggalan. Aya nu disebut taun Saka, taun masehi, taun hijriyyah, jeung sajabana. Dicukcruk tina galur diguar tina carita baheula, tangtuna wae urang salaku urang sunda nu cicing jeung hirup di tanah sunda titinggal jaman karuhun baheula, moal boa urang ge pernah mibanda ngaran taun nu umum diparake pikeun ngaguar palintangan jeung mapay wayah sunda.

Cenah, taun na urang sunda di sebut taun Caka. ngaran bulan katut poe na ge aya ngaran na masing-masing. Anapon ngaran-ngaran bulan anu aya dina taun Caka sarua jumlahna 12 bulan anu mana ngaran-ngaran bulanna bisa ditengetan di handap ieu.

 1. Bulan kahiji dina itungan bulan sunda dingaranan bulan KARTIKA
 2. Bulan kadua disebut bulan MARGASIRA
 3. Bulan katilu disebut bulan POSYA
 4. Bulan kaopat disebut bulan MAGA
 5. Bulan kalima disebut bulan PALGUNA
 6. Bulan kagenep disebut bulan SETRA
 7. Bulan katujuh disebut bulan WESAKA
 8. Bulan kadalapan disebut bulan YESTA
 9. Bulan kasalapan disebut bulan ASADA
 10. Bulan kasapuluh disebut bulan SRAWANA
 11. Bulan kasabelas disebut bulan BADRA
 12. Bulan panungtungan disebut bulan ASUJI

Ngaran-ngaran poe di taun Caka mibanda jumlah poe nu sarua loba, nyaeta 7 poe dina samingguna. Ngaran-ngaranna bisa ditengetan didieu.

 • Minangka poe minggu dina taun Masehi = RADITE
 • Minangka poe senen dina taun Masehi = SOMA
 • Minangka poe salasa dina taun Masehi = ANGGARA
 • Minangka poe rebo dina taun Masehi = BUDA
 • Minangka poe kemis dina taun Masehi = RESPATI
 • Minangka poe juma’ah dina taun Masehi = SUKRA
 • Minangka poe saptu dina taun Masehi = TUMPEK
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s