Pola Kacapi Indung

JANGJI   ASIH

3G – J – G – J – 5G – J – 2G – J – 5G
– J – 3G 51G 21G – J1 – 31G

B A N G B A R A   ( Sawilet )

 3G – J – 5G – J – 3G
5 – 4G – J – 2G – J – 5G – J – 3G –
 J – G  5 – 4G – J – 2G – J – 5G – J – 3G

Reff :  SENGOT 2 X  [ 3 5 2 5 3 ]

 

PANINEUNGAN

 2G – 2G – G – 3J – G – 31J – 1G – 1J – 1G – 5J–G 5G – G – 51 – 21G – G – G – G – 3J – G

LARA – LARA

 5G – 51 – 21G – 1J – 51G – 51 – 21G – 1J – 51
3G – 31 – 51G – 2 J – G
21J -51G – 1J – 21G – 1J -51G – 1J – 21G
5 J – 3 G – J – 5 G

G A W I L 

5G – 51 – 31G – 31 – 51G
2J – G – 21J – 31G – 1J – 21G
5 J – 3 G – 31J – 51G – 1J – 31G
5 J – G

PACUL  GOANG

 4G1J – 1G – 1J – 1G – 5G – 1G
1G – 1G – 11 – 31G – G – 4G

LEMBUR SINGKUR

51G1J – 1G – 1J – 1G
31 – 51G – 1J – 21G – 5G – 2G – J – 3 G
31J – 1G – 1G  – 1J – 31G – 1J – 21G – 1J – 31G – 5 J – G

JERUK MANIS / KAPEURIH

 2 – 4  – 5 – 1    [ Sawilet ]
 

ANGIN  PEUTING

 4G – J – G – G – 1J – 31G
31J -41G – 2G – 3G – 1J – 51G
2 J – G – 5 J – 4G

PANYILEUKAN    [ Pelog/Sorog ]

4G – J – G – J –G
1J – G –J – G – 4 J – G – J – 1 G – J
4 G – J – G
 

SELABINTANA

 2G – 1J – 51G – 1J – 21G
5J – 2G – J – 5G – J – 2G – J – 5G – J – 2G

 

MEGA BEUREUM

3G – 1J – 1G – 2G – J – 3G – J – 1G – J – 3G
31J – 1G – 5G – 1J – 1G – 4J – G – 1G – J – 3G  

SUKANAGARA  BIHARI

 2G – 1J – 51G – 1J – 21G – 1J – 51G – 1J – 21G – 1J – 51G – 1J – 21G 1J – 51G – 1J – 31G – 1J – 51G – 5J – 2G

KUNANG – KUNANG 

Yasana Pangersa Wahyu Wibisana

Kacapi kecap nu tepi
Tepi ka sugri nu surti
Surti kana wiji diri
Diri anu nyungsi sari
Nu sari sari ti mendi
Apan sora ti bihari
Bihari nu tansah asih
Asih dina sanubari

Suling ngagelik na batin
Batin nu batan sakieu
Kieu tah sorana rasa
Rasa muga sing karasa
Karasa ka sararea
Ku rasa urang ayeuna

Galindeng tembang kasmaran
Kasmaran ka pajajaran
Kasmaran ku hirup urang
Urang nu keur papantunan.