Yasana Pangersa Wahyu Wibisana

Kacapi kecap nu tepi
Tepi ka sugri nu surti
Surti kana wiji diri
Diri anu nyungsi sari
Nu sari sari ti mendi
Apan sora ti bihari
Bihari nu tansah asih
Asih dina sanubari

Suling ngagelik na batin
Batin nu batan sakieu
Kieu tah sorana rasa
Rasa muga sing karasa
Karasa ka sararea
Ku rasa urang ayeuna

Galindeng tembang kasmaran
Kasmaran ka pajajaran
Kasmaran ku hirup urang
Urang nu keur papantunan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s