Pola Kacapi Indung

JANGJI   ASIH

3G – J – G – J – 5G – J – 2G – J – 5G
– J – 3G 51G 21G – J1 – 31G

B A N G B A R A   ( Sawilet )

 3G – J – 5G – J – 3G
5 – 4G – J – 2G – J – 5G – J – 3G –
 J – G  5 – 4G – J – 2G – J – 5G – J – 3G

Reff :  SENGOT 2 X  [ 3 5 2 5 3 ]

 

PANINEUNGAN

 2G – 2G – G – 3J – G – 31J – 1G – 1J – 1G – 5J–G 5G – G – 51 – 21G – G – G – G – 3J – G

LARA – LARA

 5G – 51 – 21G – 1J – 51G – 51 – 21G – 1J – 51
3G – 31 – 51G – 2 J – G
21J -51G – 1J – 21G – 1J -51G – 1J – 21G
5 J – 3 G – J – 5 G

G A W I L 

5G – 51 – 31G – 31 – 51G
2J – G – 21J – 31G – 1J – 21G
5 J – 3 G – 31J – 51G – 1J – 31G
5 J – G

PACUL  GOANG

 4G1J – 1G – 1J – 1G – 5G – 1G
1G – 1G – 11 – 31G – G – 4G

LEMBUR SINGKUR

51G1J – 1G – 1J – 1G
31 – 51G – 1J – 21G – 5G – 2G – J – 3 G
31J – 1G – 1G  – 1J – 31G – 1J – 21G – 1J – 31G – 5 J – G

JERUK MANIS / KAPEURIH

 2 – 4  – 5 – 1    [ Sawilet ]
 

ANGIN  PEUTING

 4G – J – G – G – 1J – 31G
31J -41G – 2G – 3G – 1J – 51G
2 J – G – 5 J – 4G

PANYILEUKAN    [ Pelog/Sorog ]

4G – J – G – J –G
1J – G –J – G – 4 J – G – J – 1 G – J
4 G – J – G
 

SELABINTANA

 2G – 1J – 51G – 1J – 21G
5J – 2G – J – 5G – J – 2G – J – 5G – J – 2G

 

MEGA BEUREUM

3G – 1J – 1G – 2G – J – 3G – J – 1G – J – 3G
31J – 1G – 5G – 1J – 1G – 4J – G – 1G – J – 3G  

SUKANAGARA  BIHARI

 2G – 1J – 51G – 1J – 21G – 1J – 51G – 1J – 21G – 1J – 51G – 1J – 21G 1J – 51G – 1J – 31G – 1J – 51G – 5J – 2G

KUNANG – KUNANG 

Yasana Pangersa Wahyu Wibisana

Kacapi kecap nu tepi
Tepi ka sugri nu surti
Surti kana wiji diri
Diri anu nyungsi sari
Nu sari sari ti mendi
Apan sora ti bihari
Bihari nu tansah asih
Asih dina sanubari

Suling ngagelik na batin
Batin nu batan sakieu
Kieu tah sorana rasa
Rasa muga sing karasa
Karasa ka sararea
Ku rasa urang ayeuna

Galindeng tembang kasmaran
Kasmaran ka pajajaran
Kasmaran ku hirup urang
Urang nu keur papantunan.

Kala Sunda

Hiji kailaharan pikeun sakumna warga/rahayat di satungkebing ieu langit, yen tiap-tiap bangsa mibanda hiji panangtuan waktu pikeun netepkeun waktu panyiri hiji wanci. Hal ieu umumna dikenal ku urang disebut KALENDER. Rupa-rupa ngaran taun dina KALENDER gumantung kana kabiasaan urang netepkeun pananggalan. Aya nu disebut taun Saka, taun masehi, taun hijriyyah, jeung sajabana. Dicukcruk tina galur diguar tina carita baheula, tangtuna wae urang salaku urang sunda nu cicing jeung hirup di tanah sunda titinggal jaman karuhun baheula, moal boa urang ge pernah mibanda ngaran taun nu umum diparake pikeun ngaguar palintangan jeung mapay wayah sunda.

Cenah, taun na urang sunda di sebut taun Caka. ngaran bulan katut poe na ge aya ngaran na masing-masing. Anapon ngaran-ngaran bulan anu aya dina taun Caka sarua jumlahna 12 bulan anu mana ngaran-ngaran bulanna bisa ditengetan di handap ieu.

 1. Bulan kahiji dina itungan bulan sunda dingaranan bulan KARTIKA
 2. Bulan kadua disebut bulan MARGASIRA
 3. Bulan katilu disebut bulan POSYA
 4. Bulan kaopat disebut bulan MAGA
 5. Bulan kalima disebut bulan PALGUNA
 6. Bulan kagenep disebut bulan SETRA
 7. Bulan katujuh disebut bulan WESAKA
 8. Bulan kadalapan disebut bulan YESTA
 9. Bulan kasalapan disebut bulan ASADA
 10. Bulan kasapuluh disebut bulan SRAWANA
 11. Bulan kasabelas disebut bulan BADRA
 12. Bulan panungtungan disebut bulan ASUJI

Ngaran-ngaran poe di taun Caka mibanda jumlah poe nu sarua loba, nyaeta 7 poe dina samingguna. Ngaran-ngaranna bisa ditengetan didieu.

 • Minangka poe minggu dina taun Masehi = RADITE
 • Minangka poe senen dina taun Masehi = SOMA
 • Minangka poe salasa dina taun Masehi = ANGGARA
 • Minangka poe rebo dina taun Masehi = BUDA
 • Minangka poe kemis dina taun Masehi = RESPATI
 • Minangka poe juma’ah dina taun Masehi = SUKRA
 • Minangka poe saptu dina taun Masehi = TUMPEK